Φωτογραφικές υπηρεσίες

 

Φωτογραφικές υπηρεσίες

 

Εάν δεν έχετε φωτογραφίες ή  οι φωτογραφίες σας δεν αντιστοιχούν  στα απαιτούμενα πρότυπα, μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας για  ετοιμασία  express - φωτογραφιών στα Ρώσικα κέντρα θεωρήσεων. Κόστος για 4 φωτογραφίες - 5  EUR.