Συμπλήρωση αίτησης θεώρησης

 

Συμπλήρωση αίτησης θεώρησης

 

Στο Ρωσικό Κέντρο έκδοσης βίζας μπορείτε να κάνετε χρήση της υπηρεσίας συμπλήρωσης και διόρθωσης της αίτησης – ερωτηματολογίου για την έκδοση της βίζας. Το κόστος για την υπηρεσία αυτή εισπράττεται πλέον της αμοιβής για τις υπηρεσίες του Κέντρου και ανέρχεται σε 10 €Στην εν λόγω υπηρεσία μπορείτε να απευθυνθείτε κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σας για την έκδοσης της βίζας.