Ρώσικο Κέντρο Θεωρήσεων στην Ελλάδα

© 2014 Visa Handling Services
info@vhs-greece.com
Πολιτική Cookie

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο του Ρωσικού κέντρου θεωρήσεων (VISA) στην Ελλάδα!

Το Ρωσικό κέντρο θεωρήσεων (βίζα) δημιουργήθηκε με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης Ελλήνων πολιτών, πολιτών άλλων χωρών καθώς και ανιθαγενών, που επιθυμούν να εκδώσουν θεώρηση εισόδου (βίζα) για την Ρωσική Ομοσπονδία. Η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την έκδοση βίζας για τη Ρωσία αποτελούν τη σημαντικότερη προτεραιότητα στη δουλειά του Ρωσικού κέντρου θεωρήσεων

Οι υπάλληλοι του Κέντρου έκδοσης βίζας θα σας ενημερώσουν και θα σας δώσουν συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα, σχετικό με την έκδοση της ρωσικής βίζας, θα σας βοηθήσουν να συμπληρώσετε την αίτηση-ερωτηματολόγιο για έκδοση θεώρησης εισόδου, θα παραλάβουν και θα επεξεργαστούν τον προσκομισθέντα από σας φάκελο δικαιολογητικών και θα τον διαβιβάσουν στο Προξενικό τμήμα της Πρεσβείας ή στο Γενικό Προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το Κέντρο έκδοσης βίζας διεκπεραιώνει μόνο μια σειρά υποστηρικτικών διευκολύνσεων ενώ την απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη μιας αίτησης χορήγησης θεώρησης εισόδου τη λαμβάνει η αρμόδια Ρωσική Προξενική Αρχή!

Αφού ληφθεί η απόφαση από την Πρεσβεία ή το Γενικό Προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί έκδοσης βίζας,θα μπορέσετε να παραλάβετε τα έτοιμα έγγραφά σας από το Κέντρο έκδοσης βίζας.

Στην διάθεση σας λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο πολλών γραμμών επικοινωνίας, μέσω του οποίου μπορείτε να βρείτε απαντήσεις για όλα τα θέματα που σας απασχολούν.

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού ηλεκτρονικά μόνοι σας στον ιστότοπο του Κέντρου έκδοσης βίζας, ή κάνοντας μια επίσκεψη αυτοπροσώπως στο Κέντρο έκδοσης βίζας.

Το Ρωσικό Κέντρο έκδοσης θεώρησης εισόδου (βίζα) σας προσφέρει κάθε είδους υποστήριξη και θα σας εξασφαλίσει άνεση και διευκόλυνση κατά την έκδοση βίζας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Ρωσικά Κέντρα έκδοσης βίζας –
Tempori parce! Εξοικονομήστε το χρόνο σας!