Υπηρεσίες για υπηκόους Ρωσίας

 

 

Υπηρεσίες για υπηκόους Ρωσίας

Για την εξυπηρέτηση των υπηκόων της Ρώσικης Ομοσπονδίας, που βρίσκονται στην Ελλάδα, οι υπάλληλοι του κέντρου Θεωρήσεων είναι έτοιμοι να  παρέχουν συμβουλευτικές  υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν την ρώσικη υπηκοότητα και την απόκτηση της, όπως επίσης και

την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και  προετοιμασία του πακέτου εγγράφων για την κατάθεσή του στο Προξενικό τμήμα της Ρώσικης Πρεσβείας.

Κατά την προετοιμασία του πακέτου των εγγράφων για την κατάθεση στο Προξενικό τμήμα της  Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα, το κέντρο Θεωρήσεων στην Αθήνα μπορεί να σας προσφέρει την υπηρεσία μετάφρασης και επικύρωσης

των απαραίτητων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τα Ελληνικά αρμόδια όργανα.

Έπειτα  από την διαδικασία ολοκλήρωσης του πακέτου εγγράφων ο υπάλληλος του κέντρου Θεωρήσεων μπορεί να σας κλείσει ηλεκτρονικό ραντεβού στο Προξενικό τμήμα της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα για να απευθυνθείτε αυτοπροσώπως.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας στο κέντρο Θεωρήσεων  σας συνιστούμε εκ των προτέρων να κλείσετε ραντεβού.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε!

Μετά την κατάθεση του πακέτου εγγράφων για την έκδοση διαβατηρίου στο Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα, το προξενικό τέλος, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, πληρώνεται  σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της  «Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος»

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε!

Το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα, απαραίτητα για την διευκρίνιση των στοιχείων του αιτούντα.