Υπηρεσίες

 

 

Αξιότιμοι αιτούντες!

Το κέντρο έκδοσης Ρώσικης βίζας παρέχει στους Έλληνες πολίτες, στους πολίτες άλλων χωρών καθώς και σε ανιθαγενείς τις παρακάτω  υπηρεσίες :

  • Παροχή συμβουλών για θέματα έκδοσης βίζας.
  • Υπηρεσία έκδοσης πρόσκλησης για τουριστική ή επιχειρηματική θεώρηση.
  • Παραλαβή και επεξεργασία των δικαιολογητικών για έκδοση βίζας.
  • Παράδοση των εγγράφων στον αιτούντα.
  • Συμπλήρωση αίτησης.
  • Παράδοση με κούριερ .
  • Υπηρεσίες παραγωγής φωτοαντιγράφων.
  • Ταχυδρομική υπηρεσία.
  • «Βίζα All inclusive»