Ταχυδρομική υπηρεσία

 

Ταχυδρομική υπηρεσία

 

Για την εξυπηρέτηση των πελατών, το Ρώσικο Κέντρο Θεωρήσεων προτείνει την υπηρεσία της παραλαβής και επεξεργασίας των εγγράφων για την έκδοση της Ρώσικης βίζας μέσω ταχυδρομείου.

Εξαίρεση αποτελούν οι ιδιωτικές θεωρήσεις, συνταγμένες βάσει γραπτής αίτησης υπηκόου της Ρ.Ο. για κοινό ταξίδι στην Ρωσία με μέλος της οικογενείας του (σύζυγοι και ανήλικα τέκνα), καθώς και θεωρήσεις, που χορηγούνται σύμφωνα με απόφαση της προξενικής αρχής την ημέρα κατάθεσης των εγγράφων (έκτακτες,επείγουσες περιπτώσεις). 

Κατά την επιλογή των ταχυδρομικών υπηρεσιών θα πρέπει απαραιτήτως να έχετε:

 1. Πληρωμένα με τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό της εταιρείας τραπεζικά στοιχεία:
  1. a.τα προξενικά τέλη, ανάλογα με τον χρόνο εξέτασης και το είδος της θεώρησης;
  2. την αμοιβή υπηρεσίας 25 €  και το τέλος  για την επεξεργασία των ληφθέντων μέσω ταχυδρομείου εγγράφων 20 € για ένα πακέτο εγγράφων για την έκδοση μίας βίζας;
  3. τo κόστος της αποστολής την ήδη επεξεργασμένων εγγράφων σύμφωνα με το τυποποιημένο τιμοκατάλογο της υπηρεσίας ταχυμεταφορών είναι 10,00  ανά διαβατήριο. Το κόστος της επείγουσας αποστολής με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα πριν τις 12:00 είναι 15 € τo κόστος της  αποστολής των ήδη επεξεργασμένων εγγράφων σε μακρινές περιφέρεις και νησιά είναι 10,00  .
 1. Να εισάγεται στον φάκελο και να στείλετε στο κέντρο θεωρήσεων (τις διευθύνσεις των κέντρων θεωρήσεων μπορείτε να τις βρείτε στην ενότητα επικοινωνία):
  1. το απαιτούμενο για την έκδοση βίζας πακέτο εγγράφων (επιδείξτε προσοχή στην ενότητα Τύποι θεωρήσεων εισόδου);
  2. σύμβαση παροχής υπηρεσίας και το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο;
  3. την απόδειξη ή βεβαίωση πληρωμής τον αναφερόμενων στην πρώτη ενότητα τελών στο λογαριασμό του κέντρου θεωρήσεων;
  4. Καθορισμένα τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου στο οποίο γίνεται η επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης;
  5. φάκελο όπου θα αναγράφεται  ευανάγνωστα η πλήρης διεύθυνση για την αποστολή των επεξεργασμένων εγγράφων. Στον φάκελο πρέπει απαραιτήτως  να αναφέρετε εκείνη η διεύθυνση στην οποία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η παράδοση και η παραλαβή του φακέλου κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας 8:00 - 18:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν την αποστολή των εγγράφων παρακαλείστε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με το κέντρο θεωρήσεων στο οποίο σκοπεύετε να καταθέσετε τα έγγραφα προκειμένου να διευκρινίσετε το ποσό για την κατάθεση.

Η επεξεργασία των εγγράφων ξεκινάει μόνο από την στιγμή εκείνη που επιβεβαιώνεται η κατάθεση του χρηματικού ποσού στον λογαριασμό του κέντρου θεωρήσεων.

Σε περίπτωση κατάθεσης μη πλήρους πακέτου εγγράφων καθώς και στην περίπτωση λανθασμένων και ανακριβών στοιχείων το κέντρο θεωρήσεων διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα

Το τέλος για την επεξεργασία των σταλμένων ταχυδρομικά εγγράφων και το κόστος της επεξεργασμένης αποστολής σε αυτήν την περίπτωση δεν επιστρέφεται

Το Ρώσικο κέντρο θεωρήσεων δεν φέρει καμία ευθύνη για την διαδικασία της ταχυμεταφοράς.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Πριν την συμπλήρωση του συμφωνητικού λάβετε πλήρη γνώση τους γενικούς όρους. Μετά την ανάγνωση συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία.

Υποχρεωτικά αποτελούν τα ακόλουθα:

 1. Ονοματεπώνυμο
 2. Αριθμός διαβατηρίου
 3. Διεύθυνση
 4. Τηλέφωνο
 5. Ονομασία και αριθμός των σταλθέντων εγγράφων
 6. Τα ποσά που υπόκεινται στην πληρωμή
 7. Σημείωση της ανάγνωσης των γενικών όρων του συμφωνητικού.

Το συμπληρωμένο συμφωνητικό είναι απαραίτητο να το εκτυπώσετε σε δύο αντίτυπα και να το υπογράψετε.