"Βίζα All inclusive"

 

"Βίζα All inclusive"

 

Κατόπιν πολυάριθμων αιτημάτων των πελατών μας, με σκοπό την διεύρυνση του φάσματος των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο ρώσικο κέντρο θεωρήσεων υπάρχει πλέον η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας “ Παροχή ολοκληρωμένου πακέτου εγγράφων “. Από εσάς το μόνο που χρειάζεται είναι διαβατήριο, φωτογραφία και ασφάλεια. Όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε εμείς για εσάς:

  • επιλογή του καταλληλότερου  για την περίπτωσή σας είδους θεώρησης
  • υπηρεσία έκδοσης πρόσκλησης για τουριστική ή επιχειρηματική θεώρηση
  • συμπλήρωση αίτησης θεώρησης
  • συγκέντρωση  απαραίτητου συνόλου εγγράφων
  • επεξεργασία και υποβολή εγγράφων για έκδοση θεώρησης
  • παράδοση διαβατηρίου με έτοιμη θεώρηση

Στο πλαίσιο ειδικής προσφοράς, έχετε τη μοναδική δυνατότητα έκδοσης ρώσικης θεώρησης με ελάχιστο χρονικό και οικονομικό κόστος, γρήγορα, από επαγγελματίες και χωρίς να είναι απαραίτητη η προσωπική σας παρουσία:

Τουριστική θεώρηση:

-90 € (1 /2 εισόδου, μέχρι 30 ημέρες)

Επιχειρηματική θεώρηση

-120€ (1 εισόδου, μέχρι 90 ημέρες)

-120€ (2 εισόδων, μέχρι 90 ημέρες)

-180€ (Πολλαπλών εισόδων, μέχρι 1 έτος)

 

* Η τιμή είναι τελική, περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες χρεώσεις, το κόστος της αμοιβής υπηρεσίας,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Εγγυόμαστε ατομική προσέγγιση, 100% ποιότητα και συνέπεια, στις χαμηλότερες τιμές στο ελάχιστο δυνατό διάστημα.

Εμπιστευτείτε την έκδοση της θεώρησης σας σε επαγγελματίες!