Μετάφραση και επικύρωση

 

Μετάφραση και επικύρωση

 

Σχετικά με την υπηρεσία

Για την εξυπηρέτηση των υπηκόων της Ρώσικης Ομοσπονδίας, που βρίσκονται στην Ελλάδα, το κέντρο Θεωρήσεων παρέχει την υπηρεσία της μετάφρασης των εγγράφων καθώς την  επικύρωση τους στο Προξενικό τμήμα της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.

Τα αλλοδαπά έγγραφα που  είναι απαραίτητα για την απόκτηση της υπηκοότητας της Ρώσικης Ομοσπονδίας θα πρέπει να νομιμοποιούνται : χορηγείται η  Σφραγίδα της Χάγης (Apostille / Σφραγίδα της Χάγης). Η μετάφραση αυτών των εγγράφων στην Ρώσικη γλώσσα πρέπει να επικυρωθεί συμβολαιογραφικά σύμφωνα με την ρώσικη νομοθεσία.

Τιμοκατάλογος

Χρόνος διεκπεραίωσης Προξενικά τέλη για τις εκτελούμενες πράξεις Αμοιβή υπηρεσίας (συμπ.ΦΠΑ)
Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
3-10 εργάσιμες ημέρες 9,70 € 25 €

 

Χρόνος διεκπεραίωσης Προξενικά τέλη για τις εκτελούμενες πράξεις Αμοιβή υπηρεσίας (συμπ.ΦΠΑ)
Ληξιαρχική πράξη γάμου
3-10 εργάσιμες ημέρες 9,70 € 25 €

 

Χρόνος διεκπεραίωσης Προξενικά τέλη για τις εκτελούμενες πράξεις Αμοιβή υπηρεσίας (συμπ.ΦΠΑ)
Υπεύθυνη δήλωση του γονέα-αλλοδαπού υπηκόου για συγκατάθεσή του στην απόκτηση ρώσικης  υπηκοότητας του τέκνου του.
3-10 εργάσιμες ημέρες 9,70 € 25 €

 

Χρόνος διεκπεραίωσης Προξενικά τέλη για τις εκτελούμενες πράξεις Αμοιβή υπηρεσίας (συμπ.ΦΠΑ)
Άδεια διαμονής του γονέα (υπήκοος Ρωσίας)
3-10 εργάσιμες ημέρες 9,70 € 25 €

 

Χρόνος διεκπεραίωσης Προξενικά τέλη για τις εκτελούμενες πράξεις Αμοιβή υπηρεσίας (συμπ.ΦΠΑ)
Ταυτότητα γονέα (όχι υπηκόου Ρωσίας)
3-10 εργάσιμες ημέρες 9,70 € 25 €