Παράδοση με κούριερ

 

Παράδοση με κούριερ

 

Στο Ρωσικό Κέντρο έκδοσης βίζας έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση της υπηρεσίας παράδοσης του διαβατηρίου σας στο σπίτι / ή στο χώρο εργασίας σας. Το κόστος για την υπηρεσία αυτή εισπράττεται πλέον της αμοιβής για τις υπηρεσίες του Κέντρου και ανέρχεται σε 10,00 EUR.