Βίζα προσωρινά διαμένοντος προσώπου

 

Βίζα προσωρινά διαμένοντος προσώπου

 

Είναι σημαντικό

Βίζα προσωρινά διαμένοντος ατόμου:  χορηγείται για διάρκεια 4 μηνών σε Έλληνες πολίτες, πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείς στους οποίους επιτρέπεται η είσοδος στη Ρωσική Ομοσπονδία για προσωρινή διαμονή, βάσει της σχετικής απόφασης της Ομοσπονδιακής Μεταναστευτικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η βίζα του προσωρινά διαμένοντος ατόμου μπορεί να είναι μόνο μίας εισόδου.

Απαραίτητα έγγραφα

Για την έκδοση της βίζας προσωρινά διαμένοντος ατόμου πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Απόφαση του τοπικού οργάνου της Ομοσπονδιακής Μεταναστευτικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας;

  2. Διαβατήριο, εντός του οποίου να υπάρχουν τουλάχιστον 2 κενές σελίδες για επικόλληση βίζας, και το οποίο θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 1,5 χρόνο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της βίζας;

  3. Αίτηση – ερωτηματολόγιο για βίζα, που συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα visa.kdmid.ruεκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα αυτοπροσώπως;
    (Κατά την επιλογή του τόπου υποβολής των δικαιολογητικών είναι απαραίτητο να αναφέρετε το Κέντρο έκδοσης βίζας, στο οποίο σχεδιάζετε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά)

  4. Έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 3,5 x 4,5 εκ. σε φωτεινό φόντο, με σαφή απεικόνιση του προσώπου ανφάς, χωρίς γυαλιά με σκοτεινούς  φακούς και χωρίς κάλυμμα κεφαλής (με εξαίρεση τους πολίτες, οι οποίοι  για εθνικούς ή θρησκευτικούς λόγους απεικονίζονται με κάλυμμα κεφαλής και στη φωτογραφία του διαβατηρίου τους);

  5. Πιστοποιητικό υγείας, στο οποίο να αναφέρεται ότι ο αλλοδαπός πολίτης δεν πάσχει από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), σε περίπτωση που υποβάλλει αίτηση για βίζα διάρκειας μεγαλύτερης των 3 μηνών.

Προσοχή! Η Προξενική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά για έκδοση βίζας, να σας καλέσει για προσωπική συνέντευξη ή να αυξήσει το χρόνο, που απαιτείται για την έκδοση βίζας.

Η καταβολή των προξενικών τελών και της αμοιβής του Κέντρου μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα στο Κέντρο έκδοσης βίζας.

Τιμοκατάλογος

Για τους  Έλληνες πολίτες

Χρόνος εξέτασης Προξενικά τέλη για τις εκτελούμενες πράξεις Αμοιβή υπηρεσίας
(συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ)
Ανεξάρτητα από τον χρόνο εξέτασης 87,30 40 €
Σε περίπτωση που το ποσό του προξενικού τέλους και της αμοιβής υπηρεσίας υπερβαίνει τα 500 € η πληρωμή πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση μετρητών (τραπεζικά στοιχεία).

Προσοχή! Εάν είστε ανιθαγενείς ή δεν είστε υπήκοος της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούμε, διευκρινήστε το κόστος της θεώρησης σας στον υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου (Επικοινωνία) του Ρώσικου κέντρου θεωρήσεων.

Το κόστος και ο χρόνος έκδοσης των θεωρήσεων για πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείς υπολογίζονται σύμφωνα με τον «Τιμοκατάλογο για την τέλεση των προξενικών ενεργειών, που εισπράττονται από την Προξενική Αρχή της Ρώσικης Ομοσπονδίας».

"Βίζα All inclusive"

"Βίζα All inclusive"

Ταχυδρομική υπηρεσία

Ταχυδρομική υπηρεσία