Επιχειρηματική βίζα

 

Επιχειρηματική βίζα

 

Είναι σημαντικό

Κανονική επιχειρηματική βίζα χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείςγια είσοδο στην  Ρωσική Ομοσπονδία με επιχειρηματικό σκοπό (διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, σεμινάρια, συνέδρια, συναντήσεις με συνεταίρους και συνεργάτες).

Χορηγείται βάσει πρόσκλησης, η οποία συντάσσεται από την Ομοσπονδιακή Μεταναστευτική Υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας (ΥΠ.ΕΞ. Ρωσίας) ή βάσει έγγραφης αίτησης εταιρίας ή οργάνωσης*.

Η βίζα αυτή μπορεί να είναι:α) μίας εισόδου ή δύο εισόδων με διάρκεια ισχύος έως 90 ημέρες, β) πολλαπλών εισόδων διάρκειας έως 1 έτους (εάν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τις διεθνείς συμβάσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Προσοχή! Η μέγιστη διάρκεια παραμονής στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας με κανονική επιχειρηματική βίζα πολλαπλών εισόδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες για κάθε περίοδο των 180 ημερών.

Προσοχή! Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής περίθαλψης πρέπει να περιέχει τα εξής:

 1. ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου;
 2. αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου;
 3. ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ασφαλισμένου;
 4. στοιχεία του ασφαλιστή;
 5. Η διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πρέπει να καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα παραμονής στην επικράτεια της Ρωσίας σε περίπτωση αίτησης για βίζα μίας εισόδου ή δύο εισόδων, και να καλύπτει το χρονικό διάστημα του πρώτου ταξιδιού σε περίπτωση έκδοσης βίζας πολλαπλών εισόδων;
 6. Κατάλογος ιατρικών και ιατρο-μεταφορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του επαναπατρισμού σορού;
 7. περιοχή κάλυψηςπαγκόσμια ή Ρωσική ΟμοσπονδίαΕυρώπη συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας);
 8. υπογραφή του ασφαλιστή.

Δεν λαμβάνονται προς εξέταση τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, οι επιστολές – βεβαιώσεις, που δεν περιέχουν τα ανωτέρω αναφερόμενα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία.Απλές βεβαιώσειςασφαλιστικών εταιρειών, παρόλο που μπορεί να είναι σε ειδικάέντυπα και να φέρουν τις σφραγίδες της ασφαλιστικής εταιρείας δεν θα γίνονται δεκτές.

Για την έκδοση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων με ισχύ από ένα έτος και άνω ο αιτών πρέπει να προσκομίσει ασφάλιστρο συμβόλαιο ιατρικής περίθαλψης με ισχύ για την περίοδο εισόδου/εισόδων στην Ρωσία. Το γεγονός της έλλειψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δύναται να αποτελέσει λόγο απόδοσης διοικητικών ευθυνών και απαγόρευσης εισόδου στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε βάρος του αλλοδαπού πολίτη.

*Γραπτή αίτησηΤο έγγραφο αυτό θα πρέπει να συνταχθεί σε επίσημο έντυπο με πλήρη στοιχεία της εταιρίας ή του οργανισμού, που προσκαλεί, καθώς επίσης πρέπει να περιέχει και τα εξής στοιχεία:

α) για το προσκαλούμενο πρόσωπο: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, αριθμό εγγράφου, που πιστοποιεί την ταυτότητα, διάρκεια και σκοπό ταξιδιού, αριθμό εισόδων, διαδρομές επισκέψεων,

β) για το νομικό πρόσωπο (εταιρεία ή οργανισμό) που προσκαλεί: πλήρη επωνυμία του εν λόγω νομικού προσώπου, διεύθυνσή του, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό κρατικής καταχώρησης, ονοματεπώνυμο και θέση του υπογράφοντος την αίτηση προσώπου, σφραγίδα της εταιρείας ή του οργανισμού.

Απαραίτητα έγγραφα

Για την έκδοση της κανονικής επιχειρηματικής βίζας μίας εισόδου, δύο ή πολλαπλών εισόδων, πρέπει να προσκομισθούν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πρόσκληση για είσοδο στη Ρωσική Ομοσπονδίαη οποία συντάσσεται από την Ομοσπονδιακή Μεταναστευτική Υπηρεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας; Είτε

 2. Απόφαση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας περί έκδοσης βίζας; Είτε

 3. Γραπτή αίτηση της ρωσικής εταιρείας ή του οργανισμού υποδοχής;

 4. Διαβατήριο, εντός του οποίου υπάρχουν τουλάχιστον 2 κενές σελίδες για επικόλληση βίζας, και το οποίο ισχύει για τουλάχιστον 6 μήνες μετά τη λήξη της βίζας;

 5. Αίτηση – ερωτηματολόγιο για βίζα, που συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα visa.kdmid.ruεκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα αυτοπροσώπως;
  (Κατά την επιλογή του τόπου υποβολής των δικαιολογητικών είναι απαραίτητο να αναφέρετε το Κέντρο έκδοσης βίζας, στο οποίο σχεδιάζετε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά)

 6. Έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 3,5 x 4,5 εκ. σε φωτεινό φόντο, με σαφή απεικόνιση του προσώπου ανφάς, χωρίς γυαλιά με σκοτεινούς φακούς και χωρίς κάλυμμα κεφαλής (με εξαίρεση τους πολίτες, οι οποίοι για εθνικούς ή θρησκευτικούς λόγους απεικονίζονται με κάλυμμα κεφαλής και στη φωτογραφία του διαβατηρίου τους);

 7. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρικής περίθαλψης, το οποίο ισχύει στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και καλύπτει την περίοδο ισχύος της βίζας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που βασίζονται στην αμοιβαιότητα.

Προσοχή! Η Προξενική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά για έκδοση βίζας, να σας καλέσει για προσωπική συνέντευξη ή να αυξήσει το χρόνο, που απαιτείται για την έκδοση βίζας.

Η καταβολή των προξενικών τελών και της αμοιβής του Κέντρου μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα στο Κέντρο έκδοσης βίζας.

Δώστε προσοχή! Εάν  δεν είστε υπήκοος της Ελλάδας  πρέπει επίσης συμπληρωματικά να προσκομίσετε:

 1. άδεια για συνεχή  διαμονή στην  Ελλάδα  διάρκειας άνω των 90 ημερών για υπηκόους των  παρακάτω  χωρών:  Αλβανία, Μπαχρέιν,  Βενεζουέλα,  Αϊτή , Αίγυπτο , Ιρλανδία,  Λεσότο, Λιβύη,  Μακεδονία, Μάλι, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία,  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν,  Δημοκρατία της Κορέας,  Σαουδική Αραβία,  Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας,  Σιέρα Λεόνε,  Ισημερινή Γουινέα,   Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής,  Ιαπωνία.

Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία ως  αποδεικτικό έγγραφο για συνεχή διαμονή  στην Ελλάδα άνω των 90 ημερών μπορεί να θεωρηθεί  η  εκπαιδευτική θεώρηση ή η θεώρηση εργασίας, η άδεια εργασίας, , η άδεια προσωρινής διαμονής , η άδεια προσωρινής παραμονής και ούτω καθεξής.

 1. Άδεια μόνιμης διαμονής  στην Ελλάδα ή άλλο παρόμοιο έγγραφο για υπηκόους των  παρακάτω  χωρών: Αλγερία,  Αγκόλα,  Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές,  Βιετνάμ,  Γεωργία, Ινδία,  Ιράκ, Ιράν,  Κίνα, Βόρεια Κορέα,  Νεπάλ,  Νιγηρία,  Πακιστάν,  Ρουάντα,  Συρία ,  Σομαλία, Τσαντ,  Σρι Λάνκα,  Αιθιοπία.

Τιμοκατάλογος

Για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΖΑ ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Χρόνος εξέτασης  Βίζα “All inclusive” Αμοιβή υπηρεσίας για διεκπεραίωση ολοκληρωμένου πακέτου εγγράφων 

έως 10 εργάσιμες ημέρες 

από 120* € 80 €

έως 5 εργάσιμες ημέρες 

από 155* € 115€
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΖΑ ΔΥΟ ΕΙΣΟΔΩΝ
Χρόνος εξέτασης  Βίζα “All inclusive” Αμοιβή υπηρεσίας για διεκπεραίωση ολοκληρωμένου πακέτου εγγράφων 

έως 10 εργάσιμες ημέρες 

από 120* € 80 €

έως 5 εργάσιμες ημέρες 

από 155* € 115 €
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΖΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ
Χρόνος εξέτασης  Βίζα “All inclusive” Αμοιβή υπηρεσίας για διεκπεραίωση ολοκληρωμένου πακέτου εγγράφων  
έως 12 εργάσιμες ημέρες από 180* €  80 €


 

Προσοχή! Το ρώσικο κέντρο θεωρήσεων είναι έτοιμο να προσφέρει υπηρεσία έκδοσης πρόσκλησης, απαραίτητη για την αποκτήση επιχειρηματικής βίζας. Το κόστος αυτής της υπηρεσίας εξαρτάται από τον αριθμό εισόδων και την διάρκεια ισχύος της βίζας του αιτούντα.

 

Αριθμός εισόδων  Διάρκεια ισχύος  Κόστος  υπηρεσίας
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 
Χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 
Μίας εισόδου  έως 90 ημέρες από 60 € αυθημερόν
Δύο εισόδων  έως 90 ημέρες από 60 € αυθημερόν
Πολλαπλών εισόδων έως 1 χρόνο από 120 € αυθημερόν

 

Προσοχή! Εάν είστε ανιθαγενείς ή  δεν είστε υπήκοος της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούμε, διευκρινήστε το κόστος της θεώρησης σας στον υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου (Επικοινωνία) του Ρώσικου κέντρου θεωρήσεων.

Το κόστος και ο χρόνος έκδοσης των θεωρήσεων για πολίτες άλλων χωρών και ανιθαγενείς υπολογίζονται σύμφωνα με τον «Τιμοκατάλογο για την τέλεση των προξενικών ενεργειών, που  εισπράττονται από την Προξενική Αρχή της Ρώσικης Ομοσπονδίας».

"Βίζα All inclusive"

"Βίζα All inclusive"

Ταχυδρομική υπηρεσία

Ταχυδρομική υπηρεσία