Το έργο μας

Η επιτάχυνση και η απλοποίηση των διαδικασιών και των διατυπώσεων για την έκδοση βίζας για είσοδο στη Ρωσική Ομοσπονδία αποτελούν  τη σημαντικότερη προτεραιότητα στη δουλειά του κέντρου μας.

Αυτό καθίσταται δυνατό χάρη στην αλληλοσύμπραξη των Ρωσικών Κέντρων έκδοσης βίζας  με τις Προξενικές Αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στη σύγχρονη οικονομοτεχνική βάση και στην εφαρμογή των καινοτόμων τεχνολογιών στην παραλαβή και την επεξεργασία των δικαιολογητικών.

Οι υπάλληλοι του Κέντρου έκδοσης βίζας είναι πάντα πρόθυμοι να συμβουλέψουν τους αιτούντες λύνοντας κάθε απορία σε θέματα έκδοσης βίζας στη Ρωσική Ομοσπονδία και να διαμορφώσουν το απαιτούμενο σύνολο δικαιολογητικών για την έκδοση βίζας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Με σεβασμό στο χρόνο σας, τα ραντεβού στο Κέντρο έκδοσης βίζας πραγματοποιούνται με προηγούμενη εγγραφή.

Με σκοπό την εξυπηρέτησή σας στο Κέντρο μας έχει δημιουργηθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο πολλών γραμμών επικοινωνίας (επικοινωνίες) για την παροχή συμβουλών για κάθε θέμα, που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε σχετική ερώτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Χρόνος έκδοσης βίζας

Η Πρεσβεία ή το Γενικό Προξενείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξετάζουν τις αιτήσεις για έκδοση βίζας και λαμβάνουν τις σχετικές αποφάσεις περί της έκδοσης ή της απόρριψης στην έκδοση βίζας εντός των καθορισμένων για κάθε αιτούμενο τύπο βίζας προθεσμιών (συνήθως ο χρόνος αυτός κυμαίνεται από 4 έως 10 ημερολογιακές ημέρες), μετά την προσκόμιση του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών και την καταβολή των προξενικών τελών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρόνος εξέτασης των αιτημάτων για θεώρηση εισόδου δύναται να διαφοροποιείται βάσει σχετικής αποφάσεως της Προξενικής Αρχής.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου απαιτείται επείγουσα είσοδος στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί την έκδοση βίζας κατά την επείγουσα διαδικασία, και ο χρόνος εξέτασης της αίτησης και των δικαιολογητικών του δύναται να μειωθεί έως 3 εργάσιμες ημέρες ή και λιγότερο, με απόφαση του Πρέσβη ή του Γενικού Προξένου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Η Προξενική Αρχή έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση ανάγκης, και βασιζόμενη στην αρχή της αμοιβαιότητας να παρατείνει το χρόνο εξέτασης της αίτησης για έκδοσης ρωσικής βίζας έως 30 ημέρες.

Προξενικά τέλη και αμοιβή του Κέντρου

Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών έκδοσης βίζας για είσοδο στη Ρωσική Ομοσπονδία μέσω του Ρωσικού κέντρου θεωρήσεων εισπράττονται προξενικά τέλη και αμοιβή για τις υπηρεσίες του Κέντρου.

Τα προξενικά τέλη εισπράττονται από την Προξενική Αρχή για την εξέταση αιτήσεως για έκδοση βίζας. Το ύψος των προξενικών τελών δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της βίζας, τον τύπο της και τον αριθμό εισόδων, καθώς και από την υπηκοότητα του αιτούντος.

Η αμοιβή για τις υπηρεσίες εισπράττεται από το Κέντρο έκδοσης βίζας για την παραλαβή, την επεξεργασία, την υποβολή των δικαιολογητικών στην Προξενική Αρχή και την παράδοση των εγγράφων στον αιτούντα.

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα στο Κέντρο έκδοσης βίζας (* τρόποι πληρωμής: μετρητοίς, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό (έμβασμα)).

Η αμοιβή του Κέντρου και τα προξενικά τέλη καταβάλλονται πριν την εξέταση της αίτησης και των δικαιολογητικών, εις δε περίπτωση απορριπτικής απόφασης για έκδοση βίζας από την Προξενική Αρχή, δεν επιστρέφονται.

Μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς για το ύψος των προξενικών τελών και της αμοιβής του Κέντρου στην ενότητα «Κατηγορίες βίζας» / «Τιμοκατάλογος και προθεσμίες».