Θεώρηση εισόδου (βίζα)

Κάθε αλλοδαπός για την είσοδο στη Ρωσική Ομοσπονδία υποχρεούται να εκδώσει βίζα, εάν κάτι διαφορετικό δεν προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις.

Πρέπει να προμηθευτείτε τη βίζα πριν την είσοδό σας στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Η βίζα επικολλάται στο διαβατηρίου του αλλοδαπού πολίτη και περιέχει τα εξής στοιχεία: επώνυμο, όνομα (με ρωσικούς και λατινικούς χαρακτήρες),ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια (υπηκοότητα), αριθμό εγγράφου που ταυτοποιεί το άτομο, ημερομηνία έκδοσης βίζας, επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής στη Ρωσική Ομοσπονδία, αριθμό της πρόσκλησης για είσοδο στη Ρωσική Ομοσπονδία ή της απόφασης του δημοσίου οργάνου, προθεσμία ισχύος βίζας, σκοπό του ταξιδιού, στοιχεία του οργανισμού ή της εταιρείας που προσκαλεί (ή του φυσικού προσώπου που προσκαλεί), αριθμό επιτρεπόμενων εισόδων.

Κατηγορίες βίζας

Ανάλογα με το σκοπό της εισόδου και της παραμονής στη Ρωσική Ομοσπονδία, στους αλλοδαπούς πολίτες εκδίδονται θεωρήσεις εισόδου (βίζα) των παρακάτω κατηγοριών: διπλωματική, υπηρεσιακή, κανονική, διέλευσης, βίζα προσωρινά διαμένοντος ατόμου.

Αριθμός εισόδων

Η θεώρηση μίας εισόδου δίνει το δικαίωμα στον αλλοδαπό πολίτη να διασχίσει τα εθνικά σύνορα της Ρώσικης Ομοσπονδίας μία φορά στην είσοδο και μία φορά στην έξοδο από την Ρώσικη Ομοσπονδία. 

Η θεώρηση δύο εισόδων δίνει το δικαίωμα στον αλλοδαπό πολίτη να διασχίσει δύο φορές τα εθνικά σύνορα της Ρώσικης Ομοσπονδίας στην είσοδο και δύο φορές στην έξοδο από την Ρώσικη Ομοσπονδία.

Η θεώρηση πολλαπλών εισόδων δίνει το δικαίωμα για πολλαπλές εισόδους (άνω των δύο) στην Ρώσικη Ομοσπονδία. Με την θεώρηση πολλαπλών εισόδων οι υπήκοοι των χωρών της Ε.Ε., που είναι μέλη της Συμφωνίας, μπορούν να παρευρίσκονται στην επικράτεια της Ρώσικης Ομοσπονδίας μέχρι και 90 ημέρες (συνολικά ή συνεχόμενα) σε κάθε περίοδο 180 ημερών. Σε περίπτωση παραβίασης αυτού του κανόνα προβλέπονται ευθύνες, σύμφωνα με την ισχύουσα Ρώσικη νομοθεσία μέχρι και την απαγόρευση εισόδου στην Ρώσικη Ομοσπονδία.

Οι αλλοδαποί πολίτες, οι οποίοι προγραμματίζουν να μείνουν στη Ρωσία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, πρέπει να εκδώσουν βίζα εργασίας ή εκπαιδευτική, ανάλογα με το σκοπό παραμονής τους, ή να προβούν στην έκδοση της προσωρινής άδειας παραμονής ή μόνιμης άδειας διαμονής στη Ρωσική Ομοσπονδία.