Οδηγίες βήμα προς βήμα για το αίτημα της ρωσικής βίζας

1ο βήμα

Με βάση τον σκοπό του ταξιδιού σας στην Ρωσία, επιλέξτε τον κατάλληλο για σας τύπο βίζας στην ενότητα «Κατηγορίες βίζας» και αναγνώστε την λίστα των δικαιολογητικών, που απαιτούνται για την έκδοση βίζας του συγκεκριμένου τύπου.

2ο βήμα

Προετοιμάστε τα απαιτούμενα  έγγραφα βάσει της λίστας του τύπου της θεώρησης  που επιλέξατε ή χρησιμοποιήστε την υπηρεσία μας «Βίζα All inclusive» .

3ο βήμα

Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης θεώρησης στον ιστότοπο του Προξενικού Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας( δύναται χρήση της υπηρεσίας συμπλήρωσης αίτησης στο Κέντρο έκδοσης βίζας)

4ο βήμα

Επιλέξτε το πλησιέστερο κέντρο έκδοσης θεωρήσεων στο οποίο σχεδιάζετε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά:

5ο βήμα

Να εκτυπώσετε τη συμπληρωμένη αίτηση και να την υπογράψετε.

6οβήμα

Καταθέστε τα έγγραφα και την αίτηση θεώρησης στο επιλεγμένο από εσάς Κέντρο βίζας, αφότου κλείσετε ραντεβού ή χρησιμοποιήστε την υπηρεσία μας  «Ταχυδρομική υπηρεσία».