Επωνυμία:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ- Μ.Ε.Π.Ε.
Διακριτικός τίτλος:
Visa Handling Services L.T.D
Λεωφόρος Κηφισίας 116 και Δαβάκη 1
11526 Αθήνα


Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: +30 2111980156
Φαξ: +30 2106910041
E-mail:info@vhs-greece.com
www.vhs-greece.com

Καταχωρήθηκε: Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
Αριθμός μητρώου Γ.Ε.ΜΗ : 119749401000
Αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ:800390116